Labfermentorer och bioreaktorer LAB- FERMENTORER OCH BIOREAKTORER BRS autoklaverbar lab-fermentor och bioreaktor är utformade för forskningstillämpningar och optimering av fermenteringsprocesser. De används också i mikrobiella fysiologiska undersökningar. SE DETALJER Pilotfermentorer och bioreaktorer PILOT- FERMENTORER OCH BIOREAKTORER BRS pilotfermentorer och bioreaktorer fungerar som en sammanbindning mellan laboratorium och anläggning. En perfekt lösning för skalning inom mikrobiologiska syntesprocesser och småskalig tillverkning. SE DETALJER Industriella fermentorer och bioreaktorer INDUSTRIELLA FERMENTORER OCH BIOREAKTORER BRS-fermentorer och bioreaktorer i industriell skala är utformade för pilot- och industriella processer och industriell uppskalning. Vi föreslår fristående enheter och även fullt utrustade linjer för bioteknik och läkemedelsanläggningar. SE DETALJER Höghastighets rörscentrifuger HÖGHASTIGHETS-CENTRIFUGER BRS höghastighets rörcentrifuger är utformade för användningar där det krävs en kontinuerlig separeringsprocess, oavsett om det är vätska- eller fastämneseparering, extraktion, koncentration och klarning av ämnen med hög viskositet, separering av fasta ämnen med små volymfraktioner, frätande ämnen eller andra tillämpningsområden. SE DETALJER Rengörande system på plats RENGÖRANDE SYSTEM PÅ PLATS BRS CIP-system är utformade för effektiv rengöring av installationen efter processer eller mellan satser, fungerar på flera produktionslinjer plus att kostnaderna minskas för kemikalier och verktyg. SE DETALJER Frystorkare FRYSTORKARE BRS LYOPRO:s serie med frystorkar är framställda och tillverkade för att uppfylla de stränga kraven inom läkemedelsindustrin. SE DETALJER
Go to Top